Z nowym rokiem :-)

Wszystkim członkom Klubu życzymy, by nowy rok 2020 obfitował w sukcesy przy szachownicach i na wszelkich innych planszach.

Przy tej okazji informujemy, że w rozpoczynającej się nowej kadencji na czele UKS GCK Szach Sękowo stał będzie zarząd w następującym składzie: Stanisław Kaczmarek (prezes), Maciej Fliger (wiceprezes-sekretarz) i Ewelina Kawa (skarbnik). Komisję rewizyjną tworzą Tomasz Fliger (przewodniczący), Bartosz Trochimowicz (sekretarz) i Bartosz Witczak.

Składki członkowskie w roku 2020 nie ulegają zmianie (informacja o obowiązujących stawkach – TUTAJ).

Bardzo prosimy o sumienne opłacenie składek za miniony rok 2019 przez wszystkie osoby, które korzystały z zajęć, a zwłaszcza obniżonego wpisowego na nasze turnieje oraz organizowanych przez klub wyjazdów na turnieje. W roku 2020 począwszy od pierwszych wyjazdów/turniejów egzekwować będziemy członkostwo w klubie. Przypominamy, że klub utrzymuje się wyłącznie z dotacji gminy Pniewy oraz właśnie ze składek, a wszelkie zajęcia w ramach działalności klubu oraz opieka nad młodzieżą na wyjazdach prowadzone są przez działaczy klubu nieodpłatnie.