Walne zebranie członków klubu 08.09.2020

W dniu 08.09.2020 o godzinie 18:00  w Bibliotece Publicznej w Pniewach (w sali gdzie normalnie odbywają się zajęcia) odbędzie się walne zebranie członków naszego klubu.

Plan zebrania:

  1. Przyjęcie sprawozdania finansowego.
  2. Omówienie spraw bieżących.
  3.  Plany na przyszłość.
  4. Wolne wnioski.

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków naszego klubu.

Stanisław Kaczmarek