Powrót do Klub

Zarząd

Zarząd Uczniowskiego Klubu Sportowego GCK Szach Sękowo

Stanisław Kaczmarek – prezes
Jarosław Misiewicz – wiceprezes
Tomasz Fliger – sekretarz
Ewelina Kawa – skarbnik
Maciej Fliger – członek