Klub

Zarząd

Zarząd Uczniowskiego Klubu Sportowego GCK Szach Sękowo Stanisław Kaczmarek – prezes Jarosław Misiewicz – wiceprezes Tomasz Fliger – sekretarz Ewelina Kawa – skarbnik Maciej Fliger – członek

Pokaż strony »

Zawodnicy

Nasi zawodnicy w Centralnym Rejestrze PZSzach

Pokaż strony »

Statut

STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO GCK SZACH Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny § 1 Uczniowski Klub Sportowy GCK Szach, zwany dalej „Klubem”, jest stowarzyszeniem zrzeszającym uczniów, ich rodziców, nauczycieli i trenerów, oraz sympatyków. § 2 1. Terenem działania Klubu jest województwo wielkopolskie. 2. Siedzibą Klubu jest świetlica wiejska w Sękowie, ul. Lipowa …

Pokaż strony »