«

»

Lis 20

Informacja o składkach

Roczna składka w wysokości 30 złotych od osoby dorosłej oznacza darmowe członkostwo dla pierwszego dziecka, oraz dodatkowo tylko 5 złotych od drugiego dziecka. Innymi słowy rodzic z jednym dzieckiem w klubie płaci 30 złotych, a z dwójką – 35.

Zapisywać można również same dzieci – wtedy składka wynosi 20 złotych od każdej pociechy. Należy jednak pamiętać, że sami małoletni nie uczestniczą w działalności formalnej klubu (zebrania, wybory etc.), lecz tylko w edukacyjnej i sportowej.

Składki można wpłacać na konto podane w zakładce KONTAKT oraz ewentualnie u prowadzących zajęcia w Sękowie, w soboty w godz. 10 – 12.15. Wpłacając składkę na konto należy pamiętać, by w rubryce „tytułem” wpisywać: składka członkowska + imię i nazwisko (imiona i nazwiska)

Składki członkowskie są obowiązkowe dla wszystkich uczestniczących w zajęciach i (lub) wyjazdach) w danym roku kalendarzowym. Przeznaczamy je na klubowe opłaty (WZSzach, księgowość) i wyjazdy. Prowadzący zajęcia w klubie nie pobierają żadnych honorariów.